Zapytanie ofertowe na usługi badawcze

Zapytanie ofertowe na usługi badawcze

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wybór podwykonawcy części merytorycznych prac Projektu, który zrealizuje usługi badawcze wg określonego zakresu rzeczowego. Zakup usług badawczych jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poniżej znajduje się pełna treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania:

zapytanie ofertowe 18.05.2017

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

Zobacz również:

19.05.2016

WIATRAKOWIEC W BIOLOGICZNEJ OCHRONIE KUKURYDZY

03.11.2017

World Travel Show 2017 – lotniczym akcentem AAT

25.10.2019

GyroCamp Hiszpania

19.05.2016

NOWE BELKI OGONOWE