ZMIANA W ZAPYTANIU OFERTOWYM 6 NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ WYJAZDU NA MISJĘ GOSPODARCZĄ DO BRAZYLII PRACOWNIKÓW AVIATION ARTUR TRENDAK

Dotyczy: postępowania ofertowego na kompleksową organizację wyjazdu na misję gospodarczą do Brazylii pracowników firmy Aviation Artur Trendak w ramach projektu „Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji działalności firmy AVIATION Artur Trendak poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki: kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich” , Nr RPMA.03.02.02-14-6395/16-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający zmienia warunki w postępowaniu ofertowym, w którym opublikowano Zapytanie ofertowe 6 na kompleksową organizację wyjazdu na misję gospodarczą do Brazylii pracowników firmy Aviation Artur Trendak w ramach projektu „Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji działalności firmy AVIATION Artur Trendak poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki: kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich” , Nr RPMA.03.02.02-14-6395/16-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zmiana polega na dodaniu jednego dodatkowego warunku:

Zamawiający ustala termin płatności za wykonanie usługi na 14 dni po zakończeniu wykonania usługi.

 

Wszystkich oferentów prosimy o zapoznanie się ze zmienioną treścią Zapytania ofertowego 6 oraz jeśli to konieczne aktualizację lub wycofanie swoich ofert.

Zmiana Zapytania ofertowego 6

Zmienione zapytanie ofertowe 6

Zobacz również:

03.11.2017

World Travel Show 2017 – lotniczym akcentem AAT

20.05.2016

AVIATION ARTUR TRENDAK W USA

18.12.2016

LOTNISKO LEICESTER

31.03.2017

Nowy oddział AAT w Ameryce