ZMIANA W ZAPYTANIU OFERTOWYM 7 NA ORGANIZACJĘ WYJAZDU NA TARGI BIG BOYS TOYS W DUBAJU PRACOWNIKÓW AVIATION ARTUR TRENDAK

Dotyczy: postępowania ofertowego na kompleksową organizację wyjazdu na na targi Big Boys Toys w Dubaju pracowników firmy Aviation Artur Trendak w ramach projektu „Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji działalności firmy AVIATION Artur Trendak poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki: kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich” , Nr RPMA.03.02.02-14-6395/16-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający zmienia warunki w postępowaniu ofertowym, w którym opublikowano Zapytanie ofertowe 7 na kompleksową organizację wyjazdu na na targi Big Boys Toys w Dubaju pracowników firmy Aviation Artur Trendak w ramach projektu „Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji działalności firmy AVIATION Artur Trendak poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki: kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich” , Nr RPMA.03.02.02-14-6395/16-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zmiana polega na dodaniu jednego dodatkowego warunku:

Zamawiający ustala termin płatności za wykonanie usługi na 14 dni po zakończeniu wykonania usługi.

 

Wszystkich oferentów prosimy o zapoznanie się ze zmienioną treścią Zapytania ofertowego 6 oraz jeśli to konieczne aktualizację lub wycofanie swoich ofert.

Zmiana Zapytania ofertowego 7

Zmienione Zapytanie ofertowe 7

Zobacz również:

14.02.2019

Nagrody dla najlepszych pilotów – Cumulusy 2018

26.03.2018

Serwis AAT w kompleksowym pakiecie

18.09.2017

Regulamin promocji „Promocja do -10% na kurtki i akcesoria”

19.05.2016

JAK DUŻY BAGAŻ DO WIATRAKOWCA?