Komunikacyjny Interfejs USB / USB Communication Interface

Promocja!
REF: 

 

—PL—

Interfejs komunikacyjny USB

Przetwarza informacje oraz dane cyfrowe na obraz w urządzeniach mobilnych. Zapewnia lepszą komunikację z urządzeniami pokładowymi. Dzięki urządzeniu jest możliwa pełna personalizacja ustawień zegarów. Kompatybilne z większością czujników samolotowych oraz z oprogramowaniem systemu Windows.

Średnia urządzenia: 80mm

 

—EN—

USB Communication Interface

Processes information and digital data into the image on mobile devices. Provides better communication with onboard equipment. Thanks to the device it is possible to fully personalize the clock settings. Compatible with most airplane sensors and Windows software.

Average device: 80mm

 

Dodatkowe informacje

Waga 0.2 kg
Wymiary 10 x 7 x 3.5 cm