System zintegrowany awioniki / Integrated Avionics System

REF: 5000B

 

—PL—

Skład zestawu:
– Moduł pomiaru danych lotu AUX AVS 2
– Moduł pomiaru danych silnika EMS DAQ

5 wyświetlaczy:
– Prędkościomierz EEM MOT
– Wysokość i zmienność EEM MOT
– Podstawowe parametry silnika EEM MOT
– Dodatkowe parametry silnika EEM MOT
– Trim i paliwo EEM MOT

– Potencjometr
—EN—

Including:
– Flight data measurement module AUX AVS 2
– Engine data measurement module EMS DAQ

5 displays:
– Air speed EEM MOT
– Altitude and vario EEM MOT
– Engine basic parameters EEM MOT
– Engine additional parameters EEM MOT
– Trim and fuel EEM MOT

– Potentiometer

Dodatkowe informacje

Waga 1.8 kg
Wymiary 40.5 x 27.5 x 16 cm