Aviation Artur Trendak

logo

Firma Aviation Artur Trendak powstała w roku 2002. W roku 2006, w nowej fabryce w Jaktorowie rozpoczęła produkcję statków powietrznych – wiatrakowców.

Bramy tego zakładu opuściło ponad 350 maszyn różnych typów, latających na 5 kontynentach.

Dewizą firmy Aviation Artur Trendak jest:

TRADYCJA

tradition
Firma Aviation Artur Trendak to firma rodzinna. Większość kluczowych pracowników firmy działa w niej od ponad 10 lat, ich doświadczenie i wiedza gwarantują ciągłość i trwałość firmy. Wykonywane w części ręcznie wiatrakowce wymagają tradycyjnych umiejętności rzemieślniczych dla zapewniania najwyższej jakości i dbałości o detale. Doświadczeni, rzetelni rzemieślnicy pracujący od wielu lat w firmie są tego najlepszą gwarancją.

TECHNOLOGIA

technology
Firma Aviation Artur Trendak korzysta z najnowszych technologii i osiągnięć nauki w doskonaleniu swoich produktów. Zespół inżynierów w dziale badań i rozwoju korzysta z najnowszych technik symulacji komputerowej i projektowania CAD dla ciągłej poprawy jakości i osiągów produkowanych maszyn. Szereg elementów wiatrakowców wykonywanych jest w technologii CNC. Firma adaptuje swoje produkty do najnowszych technologii z dziedziny fotogrametrii i skaningu terenu. Współpracuje z uczelniami i instytutami naukowymi we wdrażaniu innych technologii, jak np. biologiczna ochrona roślin.

TEAMWORK

teamwork

Praca zespołowa to podstawowa zasada działania firmy Aviation Artur Trendak. W nowoczesnym świecie doskonały produkt może powstać tylko we współpracy wielu specjalistów różnych dziedzin wnoszących swój wkład do wspólnego dzieła. Firma zatrudnia własnych fachowców, ale także współpracuje ściśle z innymi firmami i instytucjami naukowymi oraz zewnętrznymi doradcami. Suma wiedzy, doświadczenia i innowacji wnoszonych przez każdego z uczestników zespołu pozwala na stworzenie doskonałego produktu.