Odpowiedzi na pytania Wykonawcy do Zapytania ofertowego 15 z dnia 31.07.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę materiałów formiersko-modelarskich, w którym opublikowano Zapytanie ofertowe 15 Zamawiający otrzymał od Wykonawcy pytania. Poniżej publikujemy odpowiedzi oraz wzór Umowy do tego postępowania.

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Umowa 13

 

Zobacz również:

19.05.2016

GRAN TURISMO EXPO

16.08.2018

Moc wrażeń, dreszczyk emocji i dużo lotniczej zabawy.

16.12.2022

AAT Gyro Xmas

05.09.2016

Targi w Chinach