Odpowiedzi na pytania Wykonawcy do Zapytania ofertowego 15 z dnia 31.07.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę materiałów formiersko-modelarskich, w którym opublikowano Zapytanie ofertowe 15 Zamawiający otrzymał od Wykonawcy pytania. Poniżej publikujemy odpowiedzi oraz wzór Umowy do tego postępowania.

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Umowa 13

 

Zobacz również:

18.05.2016

1000H NALOTU SP-XENA

02.08.2017

WINGS GYROCOPTER

21.11.2017

Walka o mistrzostwo – EMC 2017

25.10.2019

GyroCamp Hiszpania