Regulamin sklepu

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy Aviation Artur Trendak zwany dalej „Sklep” realizuje zamówienia na produkty ze swojej oferty handlowej. Właścicielem sklepu jest firma: Aviation Artur Trendak ul. Bodycha 86, 05-816 Reguły wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki RP. NIP: 5211861575

Regulamin określa zasady sprzedaży towarów i realizacji zamówień w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu. Chwilą dokonania zawartego w tej formie zakupu, jest dzień złożenia zamówienia przez klienta. Terminy realizacji zlecenia podane są w dniach roboczych, do których nie wlicza się sobót, niedziel i świąt.

 

II ZAMÓWIENIA

Celem założenia zamówienia należy wypełnić formularz kontaktowy podając prawidłowe dane: imię, nazwisko lub firmę, adres korespondencyjny, e-mail i telefon kontaktowy a także zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Ceny towarów podane są w złotych polskich (PLN) lub (EURO) za sztukę i zawierają podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki, o tych klient dowiaduje się po wyborze sposobu wysyłki. W celu złożenia zamówienia odzieży, należy dokonać wyboru wzoru odzieży, określić rodzaj, rozmiar i kolor produktu, sposób dostawy i formę płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności produktu, klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję, o sposobie jego realizacji (anulowanie całości zamówienia, lub jego części, wydłuży czasu realizacji). Sklep internetowy Aviation Artur Trendak zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza, a także w sytuacjach wzbudzających wątpliwość, co do autentyczności podanych przez klienta danych w procesie rejestracji i zamówienia. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a także zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta o zaistniałej sytuacji.

 

III DOSTAWY I PŁATNOŚCI

Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub „Poczty Polskiej”. Sklep internetowy AAT nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie towaru przez dostawcę, a także za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. Koszty dostawy obciążają Klienta. Koszty dostawy są podane, przy wyborze sposobu dostarczenia zamówienia. Kupujący może osobiście odebrać towar zakupiony w Sklepie, w punkcie odbioru znajdującym się w miejscowości: 96-313 Jaktorów – Kolonia ul.Nowowiejskiego 26a czynnym w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, klient jest zobowiązany uiścić opłatę, w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, w innym wypadku, zamówienie zostanie niezrealizowane. Istnieje natomiast możliwość zmiany formy płatności po jej uzgodnieniu przez obie strony. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje paragon fiskalny. Na żądanie Kupującego, Sprzedający wystawia fakturę.

 

IV ZWROTY i REKLAMACJE

Zleceniodawca życzy sobie, żeby zamówienie zostało zrealizowane w ściśle określony sposób powinien dostarczyć szczegółowy opis. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny składając pisemną reklamację w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania towaru, po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Aviation Artur Trendak ul.Nowowiejskiego 26a 96-313 Jaktorów – Kolonia. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Sklep Aviation Artur Trendak. Koszty zwrotu towaru pokrywa klient.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Promocje i rabaty w sklepie Aviation Artur Trendak nie łączą się. W sprawach nieregulowanych wyżej wymienionym regulaminem, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271). Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej.