STRAŻ POŻARNA

STRAŻ POŻARNA

Piloci-strażacy wykorzystujący wiatrakowce do operacji lotniczych związanych z patrolowaniem podkreślają ich znaczenie i ważną rolę, ponieważ z pułapu 1500 stóp są w stanie określić dokładną lokalizację zagrożenia w promieniu aż do 50 kilometrów. Dodatkowo mogą kontrolować cały teren objęty pożarem oraz koordynować wszystkie działania z powietrza.