Wybór wykonawcy – Zapytanie ofertowe 13 – dostawa klejów i materiałów konstrukcyjnych kompozytowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wyborze Wykonawcy na dostawę klejów i materiałów konstrukcyjnych kompozytowych w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadania nr 1 i 2, kategoria kosztów Op:.

Wybrany Wykonawca to firma : Kompol s.c.

Zobacz również:

19.05.2016

NOWOCZESNY WIRNIK AUTOROTACYJNY

19.05.2016

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE LAS POLSKI 17/2014

10.07.2018

Aviation Summer Sale!

18.12.2016

DNI KUKURYDZY 2013