Wybór wykonawcy

Wybór wykonawcy

Uprzejmie informujemy, że w związku z przygotowywaniem wniosku aplikacyjnego dotyczącego Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2017, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, dokonano wyboru podwykonawcy części merytorycznych prac Projektu w oparciu o odpowiedzi uzyskane na Zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2017r., upublicznione na stronie internetowej AVIATION Artur Trendak, Reguły, ul. Bodycha 83, 05-816 Michałowice:

www.trendak.eu

Do realizacji części merytorycznych prac Projektu wybrano ofertę Instytutu Lotnictwa, 02-256 Warszawa, Al. Krakowska 110/114.

 

Poniżej znajduje się pełna treść pliku “wybór wykonawcy” wraz z załącznikiem do pobrania:

Wybór wykonawcy 20.06.2017

Zobacz również:

03.12.2021

HANGAR PARTY // VOL.8

10.03.2017

Polskie lotnictwo podbija amerykański rynek nowoczesnym wiatrakowcem

23.05.2016

KURS NA WIATRAKOWCE

14.09.2016

READ 2016