ZAPYTANIA OFERTOWE – PROJEKT GYROSCAN

Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRETEG, Zadanie nr 1, Kategoria kosztów A

 

Aviation Artur Trendak zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę/wykonanie podzespołów do wiatrakowca

Zapytanie ofertowe:zapytanie ofertowe 1 – BIOSTRATEG

 

Aviation Artur Trendak zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę/wykonanie silnika wraz z osprzętem

Zapytanie ofertowe:zapytanie ofertowe 2 – BIOSTRATEG

Zobacz również:

19.05.2016

TESTY NOWEGO ŁĄCZNIKA ŁOPAT

29.08.2016

Piloci Aviation Artur Trendak na podium w Mikrolotowych Mistrzostwach Świata

19.05.2016

TESTY NOWEGO WIRNIKA

10.10.2019

10. Noc w Instytucie Lotnictwa