ZAPYTANIE OFERTOWE 14 – na wykonanie usługi transportu wiatrakowców i innych materiałów reklamowych, i eksponatów wystawienniczych na targi Aero Friedrichshafen 2018 w Niemczech

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wykonanie usługi transportu wiatrakowców i innych materiałów reklamowych i eksponatów wystawienniczych na targi Aero Friedrichshafen 2018 w Niemczech w ramach projektu „Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji działalności firmy AVIATION Artur Trendak poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki: kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich” , Nr RPMA.03.02.02-14-6395/16-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Poniżej publikujemy do pobrania pełną treść Zapytania ofertowego 14 wraz z Załącznikami:

Zapytanie ofertowe 14

Załącznik 1

Załącznik 2

Zobacz również:

13.07.2018

Rynkowa nowość w Chile!

24.03.2017

Wiatrakowcowy Assistance

18.12.2016

DNI KUKURYDZY 2013

19.05.2016

JAK DUŻY BAGAŻ DO WIATRAKOWCA?