Zapytanie ofertowe 17 na dostawę reduktora do silnika, do zastosowań lotniczych dla Aviation Artur Trendak

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę reduktora do silnika, do zastosowań lotniczych dla Aviation Artur Trendak w ramach projektu „Innowacyjny statek powietrzny, z konwersją urządzeń nośnych.”, Nr POIR.01.01.01-00-0131/17 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 2, kategoria kosztów Op:.

Poniżej publikujemy pełną treść zapytania ofertowego wraz z Załącznikami:

Zapytanie ofertowe 17

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Zobacz również:

07.06.2018

Podwójne zwycięstwo AAT w DDEC 2018

24.07.2020

300. egzemplarz TERCELa opuścił fabrykę AAT!!

12.12.2016

NOWE PŁYWAKI!

13.11.2020

SZKOLENIE LOTNICZE AAT