Zapytanie ofertowe 22 na dostawę silnika do zastosowań lotniczych dla Aviation Artur Trendak

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę silnika do zastosowań lotniczych dla Aviation Artur Trendak w ramach projektu „Innowacyjny statek powietrzny, z konwersją urządzeń nośnych.”, Nr POIR.01.01.01-00-0131/17 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 2, kategoria kosztów Op:.

Poniżej publikujemy pełną treść Zapytania ofertowego wraz z Załącznikami:

Zapytanie ofertowe 22

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Zobacz również:

19.05.2016

NOWA MONTOWNIA NASZYCH WIATRAKOWCÓW W CHINACH

15.04.2022

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

28.04.2017

Pasja połączona z profesjonalizmem

19.05.2016

MIKROLOTOWE MISTRZOSTWA EUROPY – WYNIKI