Zapytanie ofertowe 3 – Projekt Gyroscan

Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRETEG, Zadanie nr 1, Kategoria kosztów A

 

Aviation Artur Trendak informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym na dostawę/wykonanie układu sterowania, podwozia, wirnika i instrumentów do wiatrakowca wybrany Wykonawca to firma:

Air Agro Sp. Z o.o.

Zobacz również:

24.05.2019

Wiatrakowce AAT w rolnictwie precyzyjnym

03.11.2017

World Travel Show 2017 – lotniczym akcentem AAT

18.05.2022

Nowy oddział AAT w Poznaniu

13.08.2021

ULTRA LIGHT RZESZÓW