ZAPYTANIE OFERTOWE 3 – PROJEKT GYROSCAN

Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRETEG, Zadanie nr 1, Kategoria kosztów A

 

Aviation Artur Trendak zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę/wykonanie układu sterowania, podwozia, wirnika i instrumentów do wiatrakowca.

Zapytanie ofertowe:zapytanie-ofertowe_3

Zobacz również:

20.05.2016

WSPÓŁPRACA Z JAVA CAR DESIGN

19.05.2016

NAGRODA DLA TERCELA W MENTONE

18.05.2016

WIZYTA NA LOTNISKU F. CHOPINA W WARSZAWIE

20.05.2016

POZWOLENIE NA LOTY DLA TAIFUNA