ZAPYTANIE OFERTOWE 3 – PROJEKT GYROSCAN

Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRETEG, Zadanie nr 1, Kategoria kosztów A

 

Aviation Artur Trendak zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę/wykonanie układu sterowania, podwozia, wirnika i instrumentów do wiatrakowca.

Zapytanie ofertowe:zapytanie-ofertowe_3

Zobacz również:

24.08.2018

Mistrzostwo Świata dla Aviation Artur Trendak!

18.12.2016

PIERWSZA WYSYŁKA W NOWYM ROKU

23.06.2017

Ewolucja Sokoła czyli rozwój modelu TERCEL

12.12.2016

TWISTAIR!