ZAPYTANIE OFERTOWE 3 – PROJEKT GYROSCAN

Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRETEG, Zadanie nr 1, Kategoria kosztów A

 

Aviation Artur Trendak zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę/wykonanie układu sterowania, podwozia, wirnika i instrumentów do wiatrakowca.

Zapytanie ofertowe:zapytanie-ofertowe_3

Zobacz również:

26.01.2018

Interesujesz się fotografią i chciałbyś powiększyć swoje portfolio?

12.02.2021

Nieograniczone możliwości wiatrakowców AAT

09.03.2018

Aviation Artur Trendak nowym członkiem „Safety Management System”

21.12.2021

Wesołych Świąt