ZAPYTANIE OFERTOWE 3 – PROJEKT GYROSCAN

Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRETEG, Zadanie nr 1, Kategoria kosztów A

 

Aviation Artur Trendak zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę/wykonanie układu sterowania, podwozia, wirnika i instrumentów do wiatrakowca.

Zapytanie ofertowe:zapytanie-ofertowe_3

Zobacz również:

27.01.2023

OFERTA WYPOSAŻENIA 2023 // GYRO AAT

19.05.2016

TESTY ŁOPAT

22.02.2024

Kurs na pilota wiatrakowca

31.03.2017

Nowy oddział AAT w Ameryce