Zapytanie ofertowe 4 – unieważnienie postępowania

Dot. Dostawy komponentów lotniczego systemu obrazującego powierzchnię Ziemi, opartego na dwóch skanerach hiperspektralnych, na potrzeby teledetekcyjnego systemu monitoringu ekosystemów rolniczych z wykorzystaniem ultralekkiego statku powietrznego – wiatrakowca organizowanego w ramach projektu pn. Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowany ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

Zamawiający, Artur Trendak prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą:  „Aviation Artur Trendak ul. Nowowiejskiego 26A,
96-313 Jaktorów – Kolonia” informuje, że zgodnie z możliwością przewidzianą przez Zamawiającego w treści Zapytania ofertowego nr 4, unieważnia postępowanie na: Dostawę komponentów lotniczego systemu obrazującego powierzchnię Ziemi, opartego na dwóch skanerach hiperspektralnych,
na potrzeby teledetekcyjnego systemu monitoringu ekosystemów rolniczych
z wykorzystaniem ultralekkiego statku powietrznego – wiatrakowca organizowanego w ramach projektu pn. Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowany ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

 

Podstawą unieważnienia jest Rozdział XVIII Zapytania ofertowego
w związku z niezłożeniem żadnej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

 

uniewaznienie

Zobacz również:

18.05.2016

(i)

19.05.2016

DELEGACJA Z MONGOLII

18.12.2016

OPEN AIR DAY – MALBORK

19.05.2016

SZKOLENIE PILOTÓW W CHINACH