Zapytanie ofertowe 4 – zmiany

W związku z propozycją jednego z oferentów dot. zmian w zapisach projektu umowy i możliwości składania ofert także w innej walucie, Zamawiający, zgodnie z Rozdziałem XIII UZUPEŁNIENIE OFERTY, ZASADY UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W ZAPYTANIU OFERTOWYM pkt. 4 informuje,
że przedłuża termin składania ofert do dnia 6 grudnia 2016 roku.

Poniżej do pobrania Zapytanie ofertowe 4 w wersji ujednoliconej oraz Załączniki do tego zapytania:

zapytanie-ofertowe-4-05-12-wersja-jednolita

zalaczniki-aviation-05-12-wersja-jednolita

Zobacz również:

16.08.2016

TERCEL w wersji SOKÓŁ

19.05.2016

NIEMIECKI CERTYFIKAT DLA TERCELA

18.11.2016

Misja Arabia Saudyjska

15.02.2019

Walentynkowa prezentacja Wiatrakowca AAT