Zapytanie ofertowe 4 – zmiany

W związku z propozycją jednego z oferentów dot. zmian w zapisach projektu umowy i możliwości składania ofert także w innej walucie, Zamawiający, zgodnie z Rozdziałem XIII UZUPEŁNIENIE OFERTY, ZASADY UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W ZAPYTANIU OFERTOWYM pkt. 4 informuje,
że przedłuża termin składania ofert do dnia 6 grudnia 2016 roku.

Poniżej do pobrania Zapytanie ofertowe 4 w wersji ujednoliconej oraz Załączniki do tego zapytania:

zapytanie-ofertowe-4-05-12-wersja-jednolita

zalaczniki-aviation-05-12-wersja-jednolita

Zobacz również:

18.05.2016

DYSTRYBUTOR ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

18.05.2016

TERCEL DO SKANOWANIA TERENU

20.05.2016

LUKSUSOWE FOTELE

17.09.2021

Prezentacja AAT // Echo Kielce