Zapytanie ofertowe 5

Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRETEG,

 

Szanowni Państwo zapraszamy do składania ofert na dostawę/wykonanie komponentów lotniczego systemu obrazującego do wiatrakowca według opisu z Zapytania Ofertowego 5, które wraz z załącznikami można pobrać pod linkami poniżej.

zapytanie-ofertowe-5

zalaczniki-aviation-wersja-jednolita

Zobacz również:

13.11.2020

SZKOLENIE LOTNICZE AAT

26.03.2018

Serwis AAT w kompleksowym pakiecie

26.05.2017

Pionierzy innowacyjnych rozwiązań

19.05.2016

WIZYTA W PHUKET W TAJLANDII