ZAPYTANIE OFERTOWE 5 – Gyroscan

dot. Dostawy komponentów lotniczego systemu obrazującego powierzchnię Ziemi, opartego na dwóch skanerach hiperspektralnych, na potrzeby teledetekcyjnego systemu monitoringu ekosystemów rolniczych z wykorzystaniem ultralekkiego statku powietrznego – wiatrakowca organizowanego w ramach projektu pn. Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowany ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

 

W związku z propozycją jednego z oferentów dot. modyfikacji przedmiotu zamówienia i wprowadzenia innych rozwiązań technicznych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym , Zamawiający, zgodnie z Rozdziałem XIII UZUPEŁNIENIE OFERTY, ZASADY UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W ZAPYTANIU OFERTOWYM pkt. 4 informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 10 stycznia 2017 roku.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że po dokonaniu analizy pytań i proponowanych rozwiązań ww. zakresie niezwłocznie udzieli wiążącej odpowiedzi, a także poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano Zapytanie i zamieści zmiany na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.

Zobacz również:

19.05.2016

TESTY HAŁASU

29.04.2021

MARZYSZ O LATANIU? – ZOSTAŃ PILOTEM!

19.05.2016

CERTYFIKAT FRANCUSKI DLA TERCELA

19.05.2016

SZKOLENIE PILOTÓW W CHINACH