Zapytanie ofertowe 6 – wykonanie adaptacji wiatrakowca do instalacji elementów systemów pomiarowych

Aviation Artur Trendak zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na wykonanie adaptacji wiatrakowca do instalacji elementów systemów pomiarowych.

 

Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRETEG, Zadanie nr 1, Kategoria kosztów Op.

Poniżej do pobrania pełna treść Zapytania ofertowego 6

Zapytanie ofertowe 6

Zobacz również:

19.05.2016

XI’AN CIGAC 2015

19.05.2016

CERTYFIKACJA NOWEGO WIATRAKOWCA

17.01.2020

TERCEL – Najlepszym wiatrakowcem 2019

18.12.2016

DOSTAWA DO RUMUNII