Zapytanie ofertowe 6 – wykonanie adaptacji wiatrakowca do instalacji elementów systemów pomiarowych

Aviation Artur Trendak zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na wykonanie adaptacji wiatrakowca do instalacji elementów systemów pomiarowych.

 

Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRETEG, Zadanie nr 1, Kategoria kosztów Op.

Poniżej do pobrania pełna treść Zapytania ofertowego 6

Zapytanie ofertowe 6

Zobacz również:

14.09.2016

READ 2016

30.05.2020

Wiatrakowce AAT – Hobby dla całej rodziny

19.05.2016

SZKOLENIE W NIEMCZECH

20.05.2016

WIATRAKOWCE PRODUKCJA I SPRZEDAŻ