ZAPYTANIE OFERTOWE 7 DO POROJEKTU „WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY AAT”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na usługi badawcze w zakresie pełnienia funkcji pracownika badawczego w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów W:.

Poniżej publikujemy treść zapytania ofertowego oraz załączników do zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe 7

Załącznik 1

Załącznik 2

Zobacz również:

01.02.2019

TAURUS AAT | ZERO KOMPROMISU | POSTAW NA SWOIM

19.05.2016

WIATRAKOWCE DO ZADAŃ SPECJALNYCH

19.05.2016

NOWY SYSTEM DO OPRYSKIWANIA

19.05.2016

PROGRAM DEFACTO W TTV