ZAPYTANIE OFERTOWE 7 DO POROJEKTU „WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY AAT”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na usługi badawcze w zakresie pełnienia funkcji pracownika badawczego w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów W:.

Poniżej publikujemy treść zapytania ofertowego oraz załączników do zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe 7

Załącznik 1

Załącznik 2

Zobacz również:

13.07.2018

Rynkowa nowość w Chile!

20.05.2016

AIRFAIR

19.06.2020

EXCALIBUR CITY 2020

16.12.2022

AAT Gyro Xmas