Zapytanie ofertowe na dostawę osprzętu elektrycznego, elektronicznego i pomiarowego niezbędnego do dosprzętowienia nowo wytworzonych stanowisk badawczych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę osprzętu elektrycznego, elektronicznego i pomiarowego niezbędnego do dosprzętowienia nowo wytworzonych stanowisk badawczych w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK w  ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr  POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op.

Treść zapytania ofertowego:Zapytanie ofertowe 1 – projekt wdrożenie technologii

Zobacz również:

11.05.2020

Testy zmęczeniowe – Gwarancją Bezpieczeństwa!!

20.05.2016

AIRFAIR

03.04.2020

Aktualności AAT

14.06.2019

TERCEL Black Edition