Zmiana Zapytania ofertowego 7 – dostawa uzupełniającego systemu pomiarowo-obrazującego

Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRETEG, Zadanie nr 1, Kategoria kosztów Op.

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający Aviation Artur Trendak zmienia warunki w postępowaniu ofertowym, w którym opublikowano Zapytanie ofertowe 7 w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę uzupełniającego systemu pomiarowo-obrazującego.

 

Zmiana polega na uszczegółowieniu wymagań dotyczących usługi uzupełniającej dostawę. Zmienia to opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Treść zmieniana:

Dodatkowo Wykonawca w ramach dostawy przeprowadzi:

  • Kalibrację zestawu aparat – obiektyw. Do momentu uzyskiwania prawidłowych zdjęć z lotu.
  • Szkolenie dla 2 operatorów
  • Pomoc w integracji z nosicielem. Do momentu uzyskiwania prawidłowych zdjęć z lotu.

Treść właściwa po zmianach:

Dodatkowo Wykonawca w ramach dostawy przeprowadzi pomoc w integracji i kalibracja: 

  1. opracowanie obudowy systemu odpowiadającej przeznaczonemu do zainstalowania systemu miejscu na pokładzie wiatrakowca,
  2. produkcja obudowy systemu,
  3. opracowanie komponentu tłumienia drgań zapobiegającego awarii systemu spowodowanej drganiami,
  4. wsparcie w procesie instalacji na pokładzie wiatrakowca,
  5. kalibracja systemu mająca na celu  określenie elementów orientacji wewnętrznej  kamery (kalibracja kamery i obiektywu) oraz uzyskanie gotowości technicznej do pozyskiwania obrazów w pokryciu stereoskopowym,  w locie wg. projektu nalotu, realizowanego przez komponent wyzwalania kamery na podstawie pozycji GPS oraz zapis obrazów oraz elementów orientacji zewnętrznej kamery (środki rzutów – miejsc wyzwolenia migawki na podstawie GPS oraz wychyleń osi optycznej) umożliwiających przetwarzanie fotogrametryczne pozyskanych danych do postaci ortofotomapy, chmury punktów i numerycznego modelu pokrycia terenu.

Pozostała część zapytania ofertowego, także termin składania ofert, pozostaje bez zmian.

Poniżej do pobrania treść zmienionego Zapytania ofertowego 7, oraz pełna treść zmian:

Zmienione Zapytanie ofertowe 7

Zmiany w Zapytaniu ofertowym 7

Zobacz również:

04.06.2020

Open Day AAT 2020

17.04.2020

Indywidualne szkolenie lotnicze UAGP

19.05.2016

TAURUS TESTY DO CERTYFIKATU NIEMIECKIEGO

19.05.2016

LOTERIA W BUKARESZCIE