Strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa – zapytanie ofertowe

Strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa – zapytanie ofertowe

Strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa – zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi w zakresie opracowania dokumentu „Strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa ARTUR TRENDAK, AVIATION” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Typ projektów – Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług (konkursu numer RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16). Pobierz zapytanie ofertowe (pdf)”Zapytanie ofertowe

Zobacz również:

19.05.2016

TESTY ŁOPAT

18.06.2016

PIKNIK W ŻÓŁWINIE

15.10.2021

TERCEL AAT z certyfikatem bezpieczeństwa DULV!!

19.05.2016

NOWOCZESNY WIRNIK AUTOROTACYJNY